Teketek Haber

MARAŞ’IN TEKRAR EYALETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

MARAŞ’IN TEKRAR EYALETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
04 Aralık 2019 - 17:19

Fırka-İslâhiye’nin kurulması ile Maraş, Kayseri, Adana ve An- takya bölgesinde yaşayan Türkmenlerin iskân edilmeleri için çıkarılan irade ile Ahmet Cevdet Paşa ve Derviş Paşa Fırka-i İslâhiye ıslahatını gerçekleştirmek için bölgeye gönderildiler. Fırka-i İslâhiye’nin önemli merkezlerinden biri olan Maraş, Halep eyaletinden ayrılarak yeniden eyalet statüsüne alındı ve Ahmet Cevdet Paşa da valiliğe atandı. Cevdet Paşa’nın Maraş Valiliği 18 gün sürdü. Bu sırada Balkanlarda başlayan isyanlar sebebiyle Cevdet Paşa ve Fırka-i İslâhiye’de görev alan asker- lerin o bölgeye kaydırılması üzerine Maraş Eyaleti kaldırılarak yeniden Halep’e bağlandı.