Teketek Haber

MİLLİ MÜCADELE BİLİNCİNİ CANLI TUTMAK İÇİN OKUMA VE TARİH OKUMALARININ ÖNEMİ

MİLLİ MÜCADELE BİLİNCİNİ CANLI TUTMAK İÇİN OKUMA VE TARİH OKUMALARININ ÖNEMİ
06 Şubat 2018 - 13:29

Alpaslan YURTSEVER[1]

Millî mücadele bilincini canlı tutmak için çeşitli yazılı ve görsel materyaller hazırlanmakta gezi programları düzenlenmektedir. Dinimizin ilk emri “oku”, okumanın önemini fark etmemiz açısından önemli bir mesajdır. Okuma davranışı ile beyindeki aktif olan nöronların sayısı artarak unutmayı önlemektedir. Bilgi edinme ve öğrenmenin temelinde de okuma davranışı önemli bir yer tutmaktadır.  Millî mücadele ve yaşanmış tarihi olayları gelecek kuşaklara anlatmak ve hafızalarda kalıcı hale gelerek tekerrür etmemesi için tarih okumalarının artırılması gerektiğine inanılmaktadır. Bu kapsamda genel de okumanın önemi özelde ise tarih okumalarının önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Millî Mücadele dönemi ile ilgili yazılan dokümanlar ve yazılı metinler taranarak incelenmiş ve okunması durumunda neler kazanılacağı ve bunun yetişen nesillere katkısı konusunda öneriler sunulmuştur.

[1] Kitap Yaprağı Topluluğu/Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi pdryurtsever@hotmail.com.