Teketek Haber

MİNE DOĞAN (ÖKSÜZ GARI)’IN AĞIDI

MİNE DOĞAN (ÖKSÜZ GARI)’IN AĞIDI
16 Şubat 2018 - 15:34

Andırın’ın Alınoluk köyünde yaşayan Sıddık DOĞAN (Kara Müftü), üç buçuk yaşında yetim kalır. Öksüz Garı lakaplı annesi Emine DOĞAN, Kara Müftü’ye hem analık hem babalık yapar. Zaman geçer Öksüz Garı, 1980’de hayata gözlerini yumar. Annesinin ölümüne çok üzülen kaynak şahıs annesine aşağıdaki ağıdı yakar:
Sabahınan gaktı diri
Baktım geliyor birbiri
Cennet âlâ ola yeri
Anamızın bacılarım

Bu öleni haber verin
Cemaatı çokça derin
Anamın cehezin görün
Gelin edek bacılarım

Fakılar bizim obamız
Gabul olursa duvamız
Hem anamız hem babamız
Hakkı çoktur bacılarım

Haber verin obamıza
Devam edek töbemize
Selam salak, babamıza
Anamınan bacılarım

Gelin bacım gonuşalım
Küstünüzse barışalım
Elin öpüm sevişelim
Anam yolcu bacılarım

Avni geldi Ahmet sorar
Halil ebesini arar
Allah’ımdan böyle garar
Biz şükredek bacılarım

Emmim geldi garı diyor
Her gelen duva ediyor
Babamın yanna gediyor
Anam bu gün bacılarım

Gözünden akan yaşına
Selam salsın gardaşına
Şükür Allah’ın işine
Diyek bizler bacılarım
Söyle yalınızım söyle
Bu dünyanın sonu böyle
Unutman da duva eylen
Diyor anam bacılarım

Elif’inin yeri uzak
Felek gurdu bize tuzak
Günahını affede Hakk
Anamızın bacılarım

Mehmed hizmetin görüyor
Yüyan kefine sarıyor
Eli belinde duruyor
Gardaşınız bacılarım

Bu yıl geldik arpalığa
Her gün yalvarrım Halık’a
Güvenmeyin siz sağlığa
İşte ölüm bacılarım

Esme Ayşe Eşe Hatın
Büyüğümüz öldü bütün
Amel alınmıyor satın
Hayır işlen bacılarım

Bacım Hatça Emiş Döndü
Ciğerimin başı yandı
Babamıza gelin indi
Anam bugün bacılarım

Anamızı vurduk yola
Kur’an’ı Yasin mi bile
Getsin anam güle güle
Duva edin bacılarım

Gücük yaşta yetim galmış
Bizim gibi yok gardaşı
Görmediğim gara düşü
İşte gördüm bacılarım

Kuran’ını hatimini
Hep büyütmüş yetimini
Şu İslam’da tutumunu
Siz de yaşan bacılarım
Gılmış öğle namazını
Hakk’a etmiş niyazını
Açıp bakıyor gözünü
Söylemiyor bacılarım

Erzurum’un kandillisi
Senede duyulmaz sesi
Anam öldü dutak yası
Ne diyonuz bacılarım

Eyi oldu yaraları
Galdı bahtı garaları
Bize verdi sıraları
Anam galan bacılarım

Sıddık DOĞAN (Kara Müftü)