Teketek Haber

MONDROS MÜTAREKESİ SONRASINDA GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA İNGİLİZ FAALİYETLERİ

MONDROS MÜTAREKESİ SONRASINDA GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA İNGİLİZ FAALİYETLERİ
31 Ocak 2018 - 22:02

Prof. Dr. N. Fahri TAŞ[1]

            Önsöz

Sanayi Devrimi’nden sonda güçlenen ve dünya ticaretinin yüzde seksen yedisini XX. asrın başına kadar kontrol eden İngiltere, bu gücünü sömürgeleştirdiği toprakların zenginliğinden almaktadır. İngiliz ekonomisi; sömürge gelirlerine göre planlanmış olduğundan, sömürgelerin elden çıkması demek İngiltere’nin iflas etmesi anlamına gelmektedir. İngiliz yöneticileri bu tabloyu görüp bilmekte, her ne pahasına olur ise olsun, sömürgelerini elde tutmanın mücâdelesini vermektedir.

         Anahtar kelimeler: İngiltere. Anadolu. Ermeni. Sömürgecilik.

[1]Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, nfatas@gmail.com.