Teketek Haber

NURHAK ÇEVİRME HANI

NURHAK ÇEVİRME HANI
03 Şubat 2018 - 19:22

Çevirme Hanı, ilçeye 11 km. uzaklıkta Çevirme Çayı’nın 300 m. kadar batı tarafında yer alır; Kullar Beldesi’nin sınırları içerisindedir. Günümüze sadece temel kalıntıları ile az bir duvar parçası gelen hanın inşâ kitabesi olmadığı için yapım tarihini bilemiyoruz. Fakat yapının Anadolu Selçukluları döneminde XIII. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığını düşünmekteyiz[1].

Han,  Anadolu Selçukluları döneminde kullanılan Elbistan -Akçaderbent -Nurhak -Kapudere üzerinden Doğanşehir – Malatya’ya giden kervanyolunun üzerinde yer almaktadır. Yapı, Nurhak ile Kapudere’nin ortasında bulunmakta ve Nurhak’a 11 km., Kapudere’ye 18 km. mesafededir. Aynı zamanda bu handan, yaklaşık 10 km. uzağında yer alan Kamereddin Hanı’na da gidilmektedir; fakat ulaşımı sağlayan yol oldukça engebeli bir arazi yapısına sahiptir.

Han, Çevirme Çayı’nın yakınına inşâ edilmiştir. Zamanında kervanyolu işlekliğini yitirince han da fonksiyonunu kaybetmiş ve günümüze sadece temel kalıntıları ile az bir duvar parçası gelmiştir. Ağaçlıklar arasında bulunan yapının bir kısmına sonradan ev yapılmış ve dışarıdan belli olmamaktadır.

Yapının inşâsında moloz taş kullanılmıştır. Doğu – batı doğrultusunda hafif eğimli bir arazi üzerine yerleştirilen han, dıştan yaklaşık 23.50 x 29.00 m. boyutlarındadır. Yapının kuzey ve güney cephe duvarlarının üçgen biçiminde üçer adet payanda ile desteklendiği ve iç mekâna batı cephenin ortasında açılan kapıdan girildiği anlaşılıyor. İçten yaklaşık 21.00 x 26.50 m. ölçülerinde olan hanın nasıl bir plânda inşâ edildiğini bilemiyoruz. Fakat bu yapının da; Elbistan Kurttepe Hanı, Elbistan Sevdilli Hanı ve Nurhak Zilli Han gibi, girişte üç bölümlü ön mekân ile gerisinde iki paye dizisiyle üç sahna ayrılan barınak kısımdan ibaret bir plân şemasına sahip olduğunu ve hacimlerin beşik tonozlarla kapatıldığını düşünmekteyiz.

[1] Özkarcı, a.g.e., II,  s. 1109.