Teketek Haber

Pınara giderken kaçırılan kıza ağıt

Pınara giderken kaçırılan kıza ağıt
20 Aralık 2018 - 10:33

Siz kaçışın yoldaşlarım
Fuandır benim işlerim
Atlarına binsin gelsin
Tez ulaşsın gardaşlarım

Haberim alın götürün
Yanımda çoktur hatırın
Kızlar anama söyleyin
Pınarda kaldı satırım

İlk akşamdan avladılar
Ciğerimi dağladılar
Gâvurumuş gâvur düşman
Kollarımı bağladılar

Ettiler bana zulmü
Çok aradım ben ölümü
Gônümünen gider miydim
Sıkı sardılar kolumu

Behlül Ali KOZAN