Teketek Haber

SAPLICANDAN ÖLEN VAYSAL AĞA’NIN AĞIDI

SAPLICANDAN ÖLEN VAYSAL AĞA’NIN AĞIDI
13 Şubat 2018 - 17:18

SAPLICANDAN ÖLEN VAYSAL AĞA’NIN AĞIDI ♣

Andırın’ın Gökahmetli köyünde yaşayan Vaysal Ağa, yağmurluk bir günde iyice ıslanır. O ıslak haliyle Keşiş Suyu’nu geçerek dört km. yolu yürüyerek evine gelir. Yolda üşüttüğü için saplıcana yakalanır ve kurtulamayarak ölür. Akrabaları başına toplanır hem ağlaşırlar, hem ağıt söylerler. Telli Hatun, Şerif Hatun ve Döne Hatun da cenazenin başına gelir oturur. Önce Şerif Hatun başlar söylemeye:

Ankara’da Yaycı Müftü
Heç galmıyor bunun ahti
Ener duyar sevinirse
Başına yıkılsın tahtı

Memmed’in ölük diyollar
Bu ne zaman olmuş hasta
Ben bir oğlan yitirdim
Burma bıyık kekil deste

Çavuş Bekir düğün gurmuş
Bohça okuntu salmamış
Semen beriden varırkan
Gırat selemliğe durmuş

Goca damda altı direk
Bende de goymadı yürek
Gınaman beni emmiler
Ocaktan eylesin yırak

Gırata vurdurrum keçe
Emeciyim getti heçe
Mevlem hepisini aldı
Eyisini seçe seçe

Döne EKİCİ