Teketek Haber

AVUSTURYALI PROFESÖR ERİCH FEİGL’İN KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİNDEKİ MARAŞ OLAYLARIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİ

AVUSTURYALI PROFESÖR ERİCH FEİGL’İN KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİNDEKİ MARAŞ OLAYLARIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİ
14 Şubat 2018 - 22:59

Doç. Dr. Namiq MUSALI[1]

Özet

Avusturyalı bilim adamı Prof. Erich Feigl (1931-2007), Türkiye tarihi ile ilgili incelemelerin müellifidir. Araştırmacının dikkatini çeken konulardan birisi de Ermeni meselesi olmuştur. Kendisi yıllarca bu konuyu araştırmış ve “Ermeni soykırımı” iddialarının yanlış olduğu kanaatine varmıştır. Bildirimizde söz konusu yazarın “Bir Terör Efsanesi” ve “Ermeni Mitomanyası” isimli iki eserinden yola çıkarak, Kurtuluş Savaşı yıllarında vuku bulmuş olan Maraş olayları ile ilgili onun görüşlerini değerlendirmeye çalıştık. E. Feigl’e göre, Kilikya’daki Ermeni halkı yüzyıllarca Türk yönetimi altında rahatlık ve huzur içinde yaşamıştır. Fakat Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yıllarında Ermeni liderleri ve örgütleri kendi öz vatanları olan Türkiye’ye ihanet ederek yabancı işgalcilerle işbirliği kurmuş, bölgedeki Müslüman halka karşı katliam yapmış, Maraş ve çevresini Türklerden arındırmak suretiyle burasını kurmayı hayal ettikleri “Büyük Ermenistan”ın bir parçasına dönüştürmek istemişlerdir. Fakat sonunda emperyalist himayecileriyle beraber yenilerek, Maraş’ı ebedi olarak terk etmek zorunda kalmışlardır.

[1] Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü namiq.musali@gmail.com.