Teketek Haber

ARAMA SONUÇLARI
MARAŞ’IN MÜSTAKİL SANCAK HALİNE GELMESİ

MARAŞ’IN MÜSTAKİL SANCAK HALİNE GELMESİ

Maraş’ın Müstakil Sancak Haline Gelmesi 1 Mart 1910 tarihinde Halep Eyaleti’nin bir sancağı olan Ma- raş’ın, müstakil bir mutasarrıflık haline dönüştürülmesi için yapılan müracaat değerle...

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE MARAŞ’TA İNGİLİZ SİYASİ VE ASKERİ FAALİYETLERİ

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE MARAŞ’TA İNGİLİZ SİYASİ VE ASKERİ FAALİYETLERİ

Akdeniz yolunun İngiltere için stratejik bir önem kazanmaya başlaması özellikle XVIII. asrın ortalarından itibaren Hindistan ve Basra Körfezine yerleşmeye başladıktan sonra olmuştur. Bu nedenledir ki ...

FRANSIZLARIN MARAŞ’I İŞGALİ VE KUVAYI MİLLİYE’NİN DİRENİŞİ

FRANSIZLARIN MARAŞ’I İŞGALİ VE KUVAYI MİLLİYE’NİN DİRENİŞİ

Prof. Dr. Ahmet EYİCİL             Maraş, 22 Şubat-30 Ekim 1919 tarihleri arasında İngilizler tarafından işgal edildi. İngiliz işgali döneminde Mısırlı Yüzbaşı Hasan Rufai’nin Türklerle dostane ...

MARAŞ’IN İŞGALİ, FRANSIZ VE ERMENİLERLE İLİŞKİLER

MARAŞ’IN İŞGALİ, FRANSIZ VE ERMENİLERLE İLİŞKİLER

 Prof. Dr. Kemal ÇELİK Birinci Dünya Savaşını sona erdiren 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi imzalandıktan birkaç gün sonra,  savaş sırasında İtilaf devletleri arasında imzalanan Gizli Anlaşmala...

MİLLÎ MÜCADELE ve SONRASINDA ZEYTUN ERMENİLERİ

MİLLÎ MÜCADELE ve SONRASINDA ZEYTUN ERMENİLERİ

  Maraş’ın Mondros Mütarekesi’nden sonra İngilizler ve Fransızlar tarafından işgal edildiği sırada Süleymanlı’da Ermenilerle Türkler arasında Maraş’takine benzer bir mücadele yaşanmadı. Süleymanlı’ya ...

MARAŞ ŞİİRİ

MARAŞ ŞİİRİ

Geçit vermez dağlar, yiğit durağı, Zirvesinde bin bir ferman doludur, Göklerinden inmez şanlı bayrağı, Gölgesinde bin bir destan doludur. Sevdaya düşerse bırakmaz onu, Ölüm bile olsa düşünmez sonu Düş...

MARAŞ BİZE MEZAR OLMADAN DÜŞMANA GÜLİZAR OLAMAZ

MARAŞ BİZE MEZAR OLMADAN DÜŞMANA GÜLİZAR OLAMAZ

MARAŞ BİZE MEZAR OLMADAN DÜŞMANA GÜLİZAR OLAMAZ Bir gün sonra Fransız komutan halkın nabzını kontrole çıktı. Nakıp Cami önünde oturan Aşıklıoğlu Hüseyin’e: ”Siz neden bir bez parçası için bu kadar gür...

THE BIBLIYOGRAPHY OF MARAS HISTORY İN THE ERA OF SELJUKIANS

THE BIBLIYOGRAPHY OF MARAS HISTORY İN THE ERA OF SELJUKIANS

ABSTRACT The Maras Region, conguered by a Turkish commander Emir Bulday in 1085-86, in the perod of Süleyman Sah-Sultan of Anatolian Seljuks, became a settlement area for first Turkish tribes in the o...

SELÇUKLULAR DÖNEMİ MARAŞ TARİHİ BİBLİYOGRAFYASI

SELÇUKLULAR DÖNEMİ MARAŞ TARİHİ BİBLİYOGRAFYASI

Hüseyin SARAÇ* ÖZET Anadolu Selçuklu Sultanı Süleyman Şah Zamanında Emir Boldacı adında bir Türk komutan tarafından 1085-86 yıllarında feth edilen Maraş Bölgesi I. Kılıç Arslan (1092-1107) dönemiyle b...

A SELJUAL RELIGIOUS PEOPLE IN ELBISTAN: THE FOLK BELIEFS IN THE HIMMET BABA TOMB

A SELJUAL RELIGIOUS PEOPLE IN ELBISTAN: THE FOLK BELIEFS IN THE HIMMET BABA TOMB

A SELJUAL RELIGIOUS PEOPLE IN ELBISTAN: THE FOLK BELIEFS IN THE HIMMET BABA TOMB ABSTRACT Himmet Baba’s mosque in the province of Elbistan connected to Kahramanmaraş is located near the tomb of ...