Teketek Haber

MARAŞ BÖLGESİNDE I. İZZEDDİN KEYKAVUS’UN FAALİYETLERİ

MARAŞ BÖLGESİNDE I. İZZEDDİN KEYKAVUS’UN FAALİYETLERİ
29 Mart 2018 - 21:04

Toroshan ÖZDAMAR* – Hadi AVA⃰⃰

  1. Gıyaseddin Keyhüsrev’in 1211 yılında Alaşehir savaşında şehit düşmesiyle Konya’da bulunan Selçuklu ileri gelenleri, tahta I. İzzeddin Keykavus’un çıkmasını uygun buldu. İktidarının ilk yıllarında taht mücadeleleriyle uğraşan Keykavus Sinop ve Antalya’yı fethetti.

Bu sırada, Kilikya Ermeni Kontu II. Leon, Haçlılar ile işbirliğine girerek Selçukların güney ticaret yolunu tehdit etmeye başlamıştı. Bunun üzerine Leon’u cezalandırmak isteyen Keykavus,  Leon üzerine sefere çıktı. Kösidere ve Gökerin yoluyla Ermeni topraklarına giren Keykavus sırasıyla Çinçin ve Haçin kalelerini fethetti. Sonrasında Geben kalesi önlerine gelen Selçuklu ordusu İzdi (Andırın ile Geben arasında bir yer) kırsalında Konstantin komutasında ki Ermeni ordusunu mağlup etti. 1218 yılında çıkacağı Halep seferi için Elbistan’ı üs olarak kullanan Keykavus Halep seferinde başarısız olmuştur.

Bu çalışmada, esas olarak Keykavus’un Ermeni ve Halep sırasında Maraş civarında ki faaliyetleri ele alınacaktır.

* Araştırma Görevlisi, KSÜ Tarih Bölümü, tozdamar@ksu.edu.tr

⃰⃰ Araştırma Görevlisi, KSÜ Tarih Bölümü, hadiava@ksu.edu.tr