Teketek Haber

MARAŞ MİLLİ MÜCADELESİNİN KURTULUŞ SAVAŞINA TESİRİ

MARAŞ MİLLİ MÜCADELESİNİN KURTULUŞ SAVAŞINA TESİRİ
31 Ocak 2018 - 23:10

Mehmet IŞIK[1]

Özet

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan kısa bir süre sonra, ateşkesin hükümleri çerçevesinde Anadolu’nun birçok yeri gibi Maraş şehri de İtilaf kuvvetleri tarafından işgal edilmiştir.  İtilaf Devletleri arasında yapılan gizli antlaşmaların neticesinde  (Skeys-Picot Antlaşması) ilk olarak bölge İngiltere tarafından işgal edilmiş, bir süre sonrada Fransız askerleri Maraş’a girerek işgali sürdürmüşlerdir. Bu değişikliğin akabinde Fransa’nın desteğiyle bölgede bir “Ermeni Devleti” kurma fikriyatında olan Ermeniler, Fransız desteğiyle Müslüman Türk halka karşı tehdit ve tecavüzlerde bulunmaya başlayınca Maraş halkı, istiklallerini kazanmak adına harekete geçmişlerdir. Çetin çatışmaların akabinde 12 Şubat 1920’de Fransız işgal kuvvetleri şehri terk etmek zorunda kalmıştır. Ermeniler, bu başarısızlığın akabinde Maraş’tan ayrılmak mecburiyetinde kalmışlardır. Maraş’ta Fransız işgal kuvvetlerine ve Ermeni çetelerine karşı kazanılan bu başarı, Anadolu’da milli mücadelenin başarıya ulaşabileceğini göstermiş, ilk başarı olması nedeniyle de Anadolu halkına örnek olmuştur.

[1] Tarihçi-Yazar.