Teketek Haber

MARAŞ MİLLÎ MÜCADELESİNİN ŞİİRLERE YANSIMASI

MARAŞ MİLLÎ MÜCADELESİNİN ŞİİRLERE YANSIMASI
06 Şubat 2018 - 13:32

Ramazan AVCI

Kahramanmaraş’ın millî mücadelede gösterdiği olağanüstü ve örnek direniş sonraki yıllarda epik/didaktik şiirlerin konu bakımından kaynağını oluşturmuştur. Bu tarihî olayı Gülten Akın, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Dilaver Cebeci, Halide Nusret Zorlutuna, Behçet Kemal Çağlar gibi Maraşlı olmayan ünlü şairlerin yanı sıra onlarca Maraşlı şair şiirlerine konu edinmiştir. Başta Maraş’ın ve Ökkeş’in Destanı olmak üzere pek çok müstakil destan yazılmıştır. Maraş’ın kurtuluş mücadelesi üzerine yazılan şiirlerin içeriklerini Sütçü İmam Olayı, Bayrak Olayı, Ulu Cami’deki Rıdvan Hoca’nın hutbesi ve diğer olaylar olmak üzere dört başlık altında toplamak mümkündür. Şiirlerde en fazla Sütçü İmam ismine yer verilirken, onu Aslan Bey, Senem Ayşe, Abdal Halil, Rıdvan Hoca, Aşıklıoğlu Hüseyin, Onbaşı Osman, Çuhadar Ali ve Çakmakçı Sait takip etmiş, diğer kahramanlar millî mücadeledeki rol ve katkılarıyla şiirlerde isimleriyle yer almışlardır. Şiirlerin hemen hepsinde Maraşlının şahsında Türk milletinin özgürlüğüne, dinine, namusuna ve bayrağına olan tutkusu mesaj olarak verilmiştir. Bu şiirlerde ele alınan millî mücadelenin, Maraş’ın prestij kazanmasına ve Maraşlı tipinin oluşmasına katkısı olmuştur