Teketek Haber

MARAŞ’IN KURTULUŞ MÜCADELESİNİN ÇOCUK HİKÂYELERİNE VE TİYATRO ESERLERİNE YANSIMALARI

MARAŞ’IN KURTULUŞ MÜCADELESİNİN ÇOCUK HİKÂYELERİNE VE TİYATRO ESERLERİNE YANSIMALARI
02 Şubat 2018 - 10:08

Doç. Dr. Vüsale MUSALI[1]

ÖZET

Mondros Mütarekesi’nin ardından İngilizler 22 Şubat 1919’da Maraş’ı işgal ettiler. Bundan sonra bölgede Ermeni varlığında artış görülmeye başlandı. İngiltere ile Fransa arasında yapılan anlaşma neticesinde Maraş ve çevresi Fransa’ya devredilince 29 Ekim 1919’da Fransızlar Maraş’a girdiler. Fransız ordusu içinde Ermenilerden teşkil edilmiş birliklerin olması, şehirdeki Ermenilerin işgali coşkuyla karşılaması, kaledeki Türk bayrağının indirilmesi, Uzunoluk Hamam’ından çıkan kadınları Fransız askerlerinin taciz etmesi halkın tepkisine yol açmıştı . Sütçü Hacı İmam işgalci askerlerden birini öldümüş, şehirdeki direnişi örgütlemek amacıyla 29 Kasım 1919’da Maraş Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuştu. l. Dünya Savaşı’ndan sonra önce İngilizler, ardından Fransızlar tarafından işgal edilen Kahramanmaraş 11/12 Şubat 1920’de halkın direnişi sonucu kurtuldu. Bu kurtuluşun anısına şehre Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 5 Nisan 1925’te istiklal madalyası verildi. Olaylar sırasında tahribata uğrayan şehir Cumhuriyet’in başlarında gittikçe hızlanan bir gelişme gösterdi.

Milli Mücadele’nin çeşitli sayfalarının çoksaylı monografi, ders kitabı, tez çalışmasına konu olduğu bellidir. Resimli hikâyeler, öyküler okumayı bilen ve bilmeyen çocukların ilgisini çeken bir türdür. Çocuklar için hazırlanmış hikaye, öykü, roman gibi kitaplarda Milli Mücadele konusu ele alınmş ve bu şekilde mücadele gelecek nesle aktarılmıştır. Milli Mücadeleyle ilgili çocuk kitaplarını gözden geçirdiğimiz zaman en fazla Çanakkale konusunun çocular için işlendiyi  ortaya çıkmaktadır.

Bu bildirimizde Milli Mücadele’nin Maraş sayfasının çocuk kitaplarına ve tiyatro eserlerine yansıması konusunu araştırmaya, bu konuyla ilgili boşlukları ortaya çıkarmayı hedefe aldık.

[1] Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü tezkireshinas@gmail.com